Vis daugiau ir daugiau objektų Lietuvoje įsirengia naują belaidę praėjimo kontrolės sistemą. Salto balaidėmis elektroninėmis spynomis pasitikėjo tokie klientai kaip: